10. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi

10. Kobiler Verimlilik Kongresi

ÖNEMLİ TARİHLER
 

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarih 20 Mayıs 2022
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan 27 Mayıs 2022
Tam Bildiri Metni Gönderim Tarihi 03 Haziran 2022
Panel Sunumlar 9 HAZİRAN 2022
Akademik Sunumlar  10 HAZİRAN 2022
Akademik bildiri sunumları ve paneller hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

Kabul Edilen Bildiriler

Kongre Katılımı Ücretsizdir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetlerinin yazım dili Türkçe’dir.
 • Çalışmayı kısaca açıklayan kısa özet, çalışmanın neden yapıldığını, önemini, katkısını ve temel amacını vurgulayan bir giriş kısmı olmalıdır. Giriş kısmından sonraki metin kısmı çalışmanın türüne göre, kuramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile sonuç ve tartışma kısmından oluşmalıdır.
 • Kısa özet en fazla 150 kelimeden oluşmalıdır. “Özet” son yazara ait bilgilerden sonra 1 satır boşluk bırakılarak sola yaslı, kalın ve ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Kısa özetin hemen alt satırına anahtar kelimeler verilmelidir. Gönderilen bildirilerde en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır.
 • Gönderilen bildirilerin formatı MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır.

Tam Metin Yazım Kuralları


İngilizce özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. İngilizce özetin;

Yazı karakteri : Times New Roman, Punto : 11 punto, - Satır aralığı: tek olmalıdır.

Key word: (11 punto-arial-bold) 3-5 adet key word verilmelidir. (11 punto Times New Roman)

Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Özetin;

Yazı karakteri : Times New Roman, Punto : 11 punto, - Satır aralığı : tek olmalıdır.

Anahtar Kelime: (11 punto-arial-bold) 3-5 adet anahtar kelime verilmelidir. (11 punto Times New Roman)

 

1. GİRİŞ (12 PUNTO-ARİAL-BOLD)
 

Bildiriler Microsoft Word formatında ve .doc uzantılı olarak hazırlanmalıdır. Microsoft Bildirinin bütün metin bölümlerinde Times New Roman yazı karakteri (11 punto ve tek satır aralığı) ve tam blok (Yaslı) olmalıdır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı açık şekilde belirtilmelidir. Bildiri toplam 15 sayfayı geçmeyecek şekilde ve yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri içinde kullanılan fotoğraf ya da resimler .JPG, .TİFF ya da .PDF formatmarından birinde kayıt edilerek ayrıca gönderilmelidir.

2. İKİNCİ ANA BAŞLIK (12 PUNTO-ARİAL-BOLD)


Kaynaklar metin içerisinde cümle içerisinde veya sonunda kullanılması durumlarına göre ya da dipnot  kullanılabilinir. Bildiride kullanılan eşitlikler sırayla numaralandırılmalıdır.  

Şekil ya da resimlerin başlıkları şekillerin ya da resimlerin altına gelecek biçimde, ortalanarak ve numara verilerek yazılmalıdır. Şekil ya da resim başlıkları 10 punto Times New Roman ve Bold olmalıdır. Tablo başlıkları tabloların üstüne gelecek biçimde, ortalanarak ve numara verilerek yazılmalıdır. Tablo başlıkları 10 punto Times New Roman ve Bold olmalıdır. 

Kongre Bilim Kurulu
 • Prof. Dr. Mahmut Paksoy, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Prof. Dr. Peyami Çarıkçıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sinan Alçın, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Prof. Dr. Müge Çetiner, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Prof. Dr. Göksel Ataman, Marmara Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Başak Ataman, Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Uğur Yozgat, Nişantaşı Üniversitesi
 • Doç. Dr. Recep Baki Deniz, Beykent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Başaran Öztürk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Evren Ayrancı, Beykent Üniversitesi
 • Doç. Dr. Murat Taha Bilişik
 • Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz
 • Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ataseven
 • KOBİ’ler ve Dijitalleşme
 • Covid-19 Pandemisi ve KOBİ’ler
 • Yeni gelişmeler Işığında İşletmecilik Fonksiyonları Açısından KOBİ’ler
 • KOBİ'lerde Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Kullanım
 • Endüstri 4
 • Yapay zeka, E- Business, E-İşletme, E-Üniversite, E- Commerce, Sosyal medyadan satış, Bilişim Teknolojileri Kullanımı, Çevreye Dost Yeşil Üretim
 • KOBİ’lerde Yeni Nesil İş Modelleri

 

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarih 20 Mayıs 2022
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan 27 Mayıs 2022
Tam Bildiri Metni Gönderim Tarihi 03 Haziran 2022
Panel Sunumlar 9 HAZİRAN 2022
Akademik Sunumlar  10 HAZİRAN 2022
Akademik bildiri sunumları ve paneller hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

 

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

  (0212) 498 44 13 / Prof. Dr. Müge Çetiner

  (0212) 498 46 18 / Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy

  kobikongresi@iku.edu.tr

 

 

 

 


Son Güncelleme Tarihi: Per, 10/06/2022 - 10:44