Bölüm Başkanının Mesajı

Murat Taha Bilişikİşletme Bilimi son yıllarda, teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak önemli aşamalar geçirmiş, yöneticilik denilen çağdaş bir disiplinin ve mesleğin doğuşuna neden olmuştur. Bugün artık ülkemizde de işletmeler bir yandan daha gerçekçi planlar yaparak maddi ve beşeri kaynaklarını en etkin ve ekonomik bir tarzda organize ederken, diğer yandan sürekli artan uluslararası rekabete dayanabilecek bilgi gücüne ulaşmaya çalışmaktadır.

İşletme Bölümü, kendini işletme yönetimi alanındaki gelişmeleri izlemeye, ve elde ettiği bilgiyi geliştirmeye ve uygulamaya adamıştır. Bölüm, lisans eğitimi öğrencilerinin işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, her ortamda iletişim kurabilen, sorgulayan, görüşlerini savunabilen, çağdaş, en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilen, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcar.

Bunun yanı sıra bölüm, öğrenci ve öğretmen arasındaki etkili iletişimin sağlanması açısından danışmanlık sistemi ile yürütülmektedir. Yüksek kalitedeki akademik danışmanlık, kariyer koçluğu ve yurt dışında okuma fırsatları (Erasmus Programları ve diğer ikili anlaşmalar) sunulmaktadır.

Derslerin tamamının İngilizce olarak yürütüldüğü İngilizce İşletme Öğretim Programı çerçevesinde, hem modern bir işletme eğitimi verilmesi, hem öğrencilerimizin dünyadaki son iktisadi gelişmeler hakkında bilgilendirilmeleri, hem edinecekleri yabancı dil ile dünyadaki işletme literatürünü takip etmeleri, ve hem de küresel iş dünyasında iş olanaklarını artırmaları amaçlanmıştır. 

Evrensellik ve esneklik parolasıyla hareket eden Bölümümüz, öğrencilerine alanlarında uzman öğretim üyelerinden ders programları ve geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunarak onlara, sadece küçük yerel şirketlerdeki sorunlarla başedecek kadar değil bunun yanında küresel işletmelerde de görev alabilecek yetenek ve yeterliliği kazandırmaktadır.
 

Doç. Dr. Murat Taha Bilişik
İşletme Bölümü Başkanı


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 12/08/2023 - 10:55