11. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi

11. Kobiler Verimlilik Kongresi

ÖNEMLİ TARİHLER
 

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarih 20 Ekim 2023
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan 23 Ekim 2023
Tam Bildiri Metni Gönderim Tarihi 30 Ekim 2023
Kongre Tarihi 1-2 Kasım 2023

Kongre Kitabı

Not: Bildiri sunumlarının yapılması ve verilen katılım belgesi ile ilgili bildiri Doçentlik başvurusunda kullanılabilir. Bildiri kitabı E-ISBN ile online olarak yayınlanacaktır. Bildirilerini makale şeklinde yayınlamak isteyenler için, hakem süreci karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift-kör (double-blind)” sistemiyle işleyen, açık erişimli bir dergi olan İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBI)’nde de yayınlanabilir.

Bildiriler değerlendirilmek üzere kobikongresi@iku.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir. 

11. KOBİ’LER ve VERİMLİLİK KONGRESİ KABUL EDILEN BİLDİRİLER

 • DIJITALLEŞME SONRASI İŞ GÜCÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI SINIRAŞAN UZAKTAN ÇALIŞMA
 • DIJITALLEŞMENIN DE ETKISI İLE ARTAN KOBI KAPANIŞLARI VE ESNAF İŞSIZLIK SIGORTASI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA
 • DIJITALLEŞMENIN KOBILERE SUNDUĞU FIRSATLAR KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI İŞLETMELER ÜZERINE NITEL BIR ARAŞTIRMA
 • KOBI’LER VE DIJITALLEŞME
 • ELEKTRONIK TICARET ALANINDA YAZILAN LISANSÜSTÜ TEZLERIN BIBLIYOMETRIK ANALIZI YÖK TEZ MERKEZINDE BIR ARAŞTIRMA
 • İŞGÜCÜ PIYASASINDA DIJITALLEŞMENIN CINSIYET BOYUTU ÇALIŞMA HAKLARINA DAIR BIR DEĞERLENDIRME
 • KOBI’LERDE PAZARLAMA VE DIJITAL DÖNÜŞÜM ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
 • KOBI’LERIN DIJITAL DÖNÜŞÜMÜ İLE FINANSAL PERFORMANSI ARASINDAKI İLIŞKIDE STRATEJIK ÇEVIKLIĞIN ARACI ROLÜ
 • KOBILERDE SOSYAL SERMAYE VE ÇATIŞMA YÖNETIMI İLIŞKISI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA
 • TEKNOLOJIK GELIŞIM VE KOBI’LER AVANTAJLAR, ZORLUKLAR VE GENEL BIR LITERATÜR İNCELEMESI
 • YEŞIL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI UYGULAMALARININ KOBI’LER BAĞLAMINDA DEĞERLENDIRILMESI
 • YIKICI TEKNOLOJILER ULUSLARARASI REKABETTE KOBI’LER İÇIN BIR FIRSAT MI?
 • TÜRKIYE'DE KOBİLERDE KATMA DEĞER VE DIŞ TICARET
 • KOBİ’LERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE DÖNÜŞÜM
 • YEMEK SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ’LERİN PANDEMİ SONRASI SUPERAPP’LER ÜZERİNDEN 
 • GELİŞİMİ VE SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetlerinin yazım dili Türkçe’dir.
 • Çalışmayı kısaca açıklayan kısa özet, çalışmanın neden yapıldığını, önemini, katkısını ve temel amacını vurgulayan bir giriş kısmı olmalıdır. Giriş kısmından sonraki metin kısmı çalışmanın türüne göre, kuramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile sonuç ve tartışma kısmından oluşmalıdır.
 • Kısa özet en fazla 150 kelimeden oluşmalıdır. “Özet” son yazara ait bilgilerden sonra 1 satır boşluk bırakılarak sola yaslı, kalın ve ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Kısa özetin hemen alt satırına anahtar kelimeler verilmelidir. Gönderilen bildirilerde en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır.
 • Gönderilen bildirilerin formatı MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır.

Tam Metin Yazım Kuralları


İngilizce özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. İngilizce özetin;

Yazı karakteri : Times New Roman, Punto : 11 punto, - Satır aralığı: tek olmalıdır.

Key word: (11 punto-arial-bold) 3-5 adet key word verilmelidir. (11 punto Times New Roman)

Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Özetin;

Yazı karakteri : Times New Roman, Punto : 11 punto, - Satır aralığı : tek olmalıdır.

Anahtar Kelime: (11 punto-arial-bold) 3-5 adet anahtar kelime verilmelidir. (11 punto Times New Roman)

 

1. GİRİŞ (12 PUNTO-ARİAL-BOLD)
 

Bildiriler Microsoft Word formatında ve .doc uzantılı olarak hazırlanmalıdır. Microsoft Bildirinin bütün metin bölümlerinde Times New Roman yazı karakteri (11 punto ve tek satır aralığı) ve tam blok (Yaslı) olmalıdır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı açık şekilde belirtilmelidir. Bildiri toplam 15 sayfayı geçmeyecek şekilde ve yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri içinde kullanılan fotoğraf ya da resimler .JPG, .TİFF ya da .PDF formatmarından birinde kayıt edilerek ayrıca gönderilmelidir.

2. İKİNCİ ANA BAŞLIK (12 PUNTO-ARİAL-BOLD)


Kaynaklar metin içerisinde cümle içerisinde veya sonunda kullanılması durumlarına göre ya da dipnot  kullanılabilinir. Bildiride kullanılan eşitlikler sırayla numaralandırılmalıdır.  

Şekil ya da resimlerin başlıkları şekillerin ya da resimlerin altına gelecek biçimde, ortalanarak ve numara verilerek yazılmalıdır. Şekil ya da resim başlıkları 10 punto Times New Roman ve Bold olmalıdır. Tablo başlıkları tabloların üstüne gelecek biçimde, ortalanarak ve numara verilerek yazılmalıdır. Tablo başlıkları 10 punto Times New Roman ve Bold olmalıdır. 

Kongre Bilim Kurulu
 • Prof. Dr. Başak Ataman, Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Başaran Öztürk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Dilek Ünalan, İstanbul Kültür Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Evren Ayrancı, Beykent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Göksel Ataman, Marmara Üniversitesi 
 • Prof. Dr. Mahmut Paksoy, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Prof. Dr. Müge Çetiner, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Prof. Dr. Peyami Çarıkçıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Prof. Dr. Recep Baki Deniz, Beykent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Serdar Durmuşoğlu, Kadir Has Üniveristesi
 • Prof. Dr. Sinan Alçın, İstanbul Beykoz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Uğur Yozgat, Nişantaşı Üniversitesi
 • Doç. Dr. Çiğdem Kaya, İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Doç. Dr. Murat Taha Bilişik
 • Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy
 • Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz
 • Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ataseven
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kumral
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Ezgi Soyaltın

Kongre Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Müge Çetiner
 • Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kumral


Kongre Dış Paydaşlarımız

 • Dr. Meri Taksi Deveciyan
 • Dr. Mustafa Cenk Uludağ
 • Dr. Ümit Özüren
 • Ender Yazıcıoğlu 
 • KOBİ’ler ve Dijitalleşme
 • KOBİ'lerde Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Kullanım
 • Endüstri 4
 • Yapay zeka, E- Business, E-İşletme, E-Üniversite, E- Commerce, Sosyal medyadan satış, Bilişim Teknolojileri Kullanımı, Çevreye Dost Yeşil Üretim
 • KOBİ’lerde Yeni Nesil İş Modelleri
 • Tüketici Davranışlarında Dijitalleşme
 • Dijitalleşmenin İş Gücü Piyasasına Etkileri
 • Pandemi ve Ekonomide Dijital Dönüşüm
 • Üretici ve Tüketici Beklentilerinde Dijital Dönüşüm
 • Kobilerde Uluslararası Ticarette Dijitalleşme
 • Kobilerde Dijital Okuryazarlık
 • Dijitalleşmenin Kobilere Sunduğu Fırsatlar

 

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarih 09 Ekim 2023
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan 16 Ekim 2023
Tam Bildiri Metni Gönderim Tarihi 30 Ekim 2023
Kongre Tarihi 1-2 Kasım 2023

Bildiri başına katılım 250 TL’dir

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BANKA HESAP BİLGİSİ
TL ÖDEMELERDE
İŞ BANKASI  BAKIRKÖY TİCARİ ŞUBESİ
Alıcı: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
ŞUBE KODU: 1396
TL HESAP NO:  19712
IBAN NO : TR410006400000113960019712

Not: Ödemelerde açıklama kısmına 11. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi Bildiri Ücreti yazılması gerekmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

  (0212) 498 44 13 / Prof. Dr. Müge Çetiner

  (0212) 498 46 18 / Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy

  kobikongresi@iku.edu.tr

 

 

 

 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 01/30/2024 - 16:08