12. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi

12. Kobiler Verimlilik Kongresi

ÖNEMLİ TARİHLER
 

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarih 06 Ağustos 2024
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan 06 Eylül 2024
Kongre Kayıt Son Tarihi 06 Ekim 2024
Kongre Tarihi 06 Kasım 2024

Not: Kongreye kabul edilen bildiriler İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler Dergisi’nde (Journal of Economics, Business and International Relations-JEBI yayınlanmak üzere değerlendirilecektir.

Başvuru

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Bildiri özetlerinin yazım dili Türkçe’dir.
 • Çalışmayı kısaca açıklayan kısa özet, çalışmanın neden yapıldığını, önemini, katkısını ve temel amacını vurgulayan bir giriş kısmı olmalıdır. Giriş kısmından sonraki metin kısmı çalışmanın türüne göre, kuramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile sonuç ve tartışma kısmından oluşmalıdır.
 • Kısa özet en fazla 150 kelimeden oluşmalıdır. “Özet” son yazara ait bilgilerden sonra 1 satır boşluk bırakılarak sola yaslı, kalın ve ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Kısa özetin hemen alt satırına anahtar kelimeler verilmelidir. Gönderilen bildirilerde en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır.
 • Gönderilen bildirilerin formatı MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır.

Tam Metin Yazım Kuralları


İngilizce özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. İngilizce özetin;

Yazı karakteri : Times New Roman, Punto : 11 punto, - Satır aralığı: tek olmalıdır.

Key word: (11 punto-arial-bold) 3-5 adet key word verilmelidir. (11 punto Times New Roman)

Özet 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Özetin;

Yazı karakteri : Times New Roman, Punto : 11 punto, - Satır aralığı : tek olmalıdır.

Anahtar Kelime: (11 punto-arial-bold) 3-5 adet anahtar kelime verilmelidir. (11 punto Times New Roman)

 

1. GİRİŞ (12 PUNTO-ARİAL-BOLD)
 

Bildiriler Microsoft Word formatında ve .doc uzantılı olarak hazırlanmalıdır. Microsoft Bildirinin bütün metin bölümlerinde Times New Roman yazı karakteri (11 punto ve tek satır aralığı) ve tam blok (Yaslı) olmalıdır. Giriş bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı açık şekilde belirtilmelidir. Bildiri toplam 15 sayfayı geçmeyecek şekilde ve yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri içinde kullanılan fotoğraf ya da resimler .JPG, .TİFF ya da .PDF formatmarından birinde kayıt edilerek ayrıca gönderilmelidir.

2. İKİNCİ ANA BAŞLIK (12 PUNTO-ARİAL-BOLD)


Kaynaklar metin içerisinde cümle içerisinde veya sonunda kullanılması durumlarına göre ya da dipnot  kullanılabilinir. Bildiride kullanılan eşitlikler sırayla numaralandırılmalıdır.  

Şekil ya da resimlerin başlıkları şekillerin ya da resimlerin altına gelecek biçimde, ortalanarak ve numara verilerek yazılmalıdır. Şekil ya da resim başlıkları 10 punto Times New Roman ve Bold olmalıdır. Tablo başlıkları tabloların üstüne gelecek biçimde, ortalanarak ve numara verilerek yazılmalıdır. Tablo başlıkları 10 punto Times New Roman ve Bold olmalıdır. 

Kongre Başkanı: Doç. Dr. Murat Taha Bilişik

Bilim Kurulu:

 • Prof. Dr. Emine Müge Çetiner
 • Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil 
 • Prof. Dr. Mahmut Paksoy
 • Prof. Dr. Peyami Çarıkçıoğlu
 • Doç. Dr. Murat Taha Bilişik
 • Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli
 • Doç. Dr. Begüm Erdil Şahin
 • Doç. Dr. Nebile Korucu Gümüşoğlu
 • Doç. Dr. Çiğdem Kaya 
 • Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ataseven Doğru
 • Dr. Öğr. Üyesi Andaç Toksoy
 • Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Ezgi Soyaltın
 • Dr. Öğr. Üyesi Nezriye Gözde Bircan
 • Dr. Öğr. Üyesi Artür Yetvart Mumcu
 • Dr. Öğr. Üyesi Didem Kayalıdereden
 • Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şahanoğulları
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ketenci
 • Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Özışık
 • Dr. Öğr. Üyesi Derya Bilgin

Düzenleme Kurulu:

 • Doç. Dr. Murat Taha Bilişik
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Ezgi Soyaltın
 • Dr. Öğr. Üyesi Nezriye Gözde Bircan
 • Arş. Gör. Dr. Pınar Sarp Hüseyin
 • Arş. Gör. Ceren Aycan Gürel Hoşhanlı
   
 • KOBİ’ler ve Dijitalleşme
 • KOBİ'lerde Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Kullanım
 • Endüstri 4
 • Yapay zeka, E- Business, E-İşletme, E-Üniversite, E- Commerce, Sosyal medyadan satış, Bilişim Teknolojileri Kullanımı, Çevreye Dost Yeşil Üretim
 • KOBİ’lerde Yeni Nesil İş Modelleri
 • Tüketici Davranışlarında Dijitalleşme
 • Dijitalleşmenin İş Gücü Piyasasına Etkileri
 • Pandemi ve Ekonomide Dijital Dönüşüm
 • Üretici ve Tüketici Beklentilerinde Dijital Dönüşüm
 • Kobilerde Uluslararası Ticarette Dijitalleşme
 • Kobilerde Dijital Okuryazarlık
 • Dijitalleşmenin Kobilere Sunduğu Fırsatlar

 

Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarih 06 Ağustos 2024
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan 06 Eylül 2024
Kongre Kayıt Son Tarihi 06 Ekim 2024
Kongre Tarihi 06 Kasım 2024

Katılımcıların ücretlerini ödemeleri gereken İstanbul Kültür Üniversitesi iban bilgileri aşağıdadır. Açıklama kısmına mutlaka gönderi sahibinin adı yazılmalıdır.
 

Gönderisi olan öğrenciler için kişi başı 450TL, diğer gönderi sahibi katılımcılar için kişi başı 550TL’dir. 
Dinleyici olarak katılmak ücretsizdir.

 

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BANKA HESAP BİLGİSİ
TL ÖDEMELERDE
İŞ BANKASI  BAKIRKÖY TİCARİ ŞUBESİ
Alıcı: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
ŞUBE KODU: 1396
TL HESAP NO:  19712
IBAN NO : TR410006400000113960019712

Not: Ödemelerde açıklama kısmına 12. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi Bildiri Ücreti yazılması gerekmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 
E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul

  (0212) 498 44 25 / Doç. Dr. Murat Taha Bilişik

  (0212) 498 42 47 / Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Ezgi Soyaltın

  kobikongresi@iku.edu.tr

 

 

 

 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 12/15/2023 - 15:12