İKÜ İşletme Bölümü (Türkçe / İngilizce)

İşletme Bilimi son yıllarda, teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak önemli aşamalar geçirmiş ve yöneticilik denilen çağdaş bir disiplinin ve mesleğin doğuşuna neden olmuştur. Bugün artık ülkemizde de işletmeler bir yandan daha gerçekçi planlar yaparak maddi ve beşeri kaynaklarını en etkin ve ekonomik bir tarzda organize ederken, bir yandan sürekli artan uluslararası rekabete dayanabilecek bilgi gücüne ulaşmaya çalışmaktadır.

Böyle bir gayretin başarısının ise iletişim ve bilgisayar teknolojilerini çok iyi kullanabilen ve yabancı dil bilen kaliteli insan gücüne bağlı olduğu açıktır. Bu gerçekten hareketle sürekli yenilenen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz İşletme Bölümü (Türkçe / İngilizce) programları bütün bu unsurları içeren ve öğrencilerimize çağdaş işletmecilik ve yöneticilik kavram, teknik, felsefe ve uygulamalarına aktarmayı hedefleyen derslerden oluşmaktadır.

Bölümümüzde öğrenci hoca ilişkisini en üst düzeyde ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek üzere danışmanlık sistemi de kurulmuştur. Yarıyıl esasına göre düzenlenmiş olan bu programlar 8 yarıyıla dağıtılmıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Bölümü; kendini işletme yönetimi alanındaki gelişmeleri izlemeye, elde ettiği bilginin geliştirilmesine ve uygulanmasına adamıştır. Lisans eğitimi öğrencilerinin, işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, her ortamda iletişim kurabilen, sorgulayan, görüşlerini savunabilen, çağdaş, en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilen, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcar. Bu hedeflerle hareket eden bölümümüzde derslerin önemli bir kısmının İngilizce olarak yürütülmesi, hem öğrencilerimize hem de ülkemize fayda sağlayacaktır. 

 İngilizce Öğretimin Amacı Nedir?

Günümüz küreselleşen dünyasında artık İngilizce bilmek bir zorunluluk haline gelmiştir. İngilizce İşletme Öğretim Programı çerçevesinde, hem modern bir işletme eğitimi verilmesi, hem öğrencilerimizin dünyadaki son iktisadi gelişmeler hakkında bilgilendirilmeleri, hem edinecekleri yabancı dil ile dünyadaki işletme literatürünü takip etmeleri, ve hem de küresel iş dünyasında iş olanaklarını artırmaları amaçlanmıştır.
Gerek mesleki literatürün ve gelişmelerin takibi, gerekse mezuniyet sonrası iş bulma imkanlarının artırılması açısından yabancı dille öğretim pek çok fırsat sunmaktadır. İngilizce İşletme Bölümü öğretim kadrosu, YÖK tarafından belirlenen kriterler açısından yeterlidir.

 

Dersler Nasıl Yürütülecek?

İşletme Bölümü Türkçe programa kayıt olan öğrencilerimizin dersleri Türkçe, İngilizce programa kayıt olanların öğrencilerimizin ise derslerinin tamamı İngilizce olarak yürütülmektedir. İngilizce programda bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık programı uygulanır. Türkçe programda ise Hazırlık programı isteğe bağlıdır. İngilizce Hazırlık eğitimi sonunda yapılan İngilizce yeterlilik sınavını başaranların birinci sınıfa kayıtları yapılır.
Uluslararası geçerliliği olan sınavlar ile yeterli İngilizce seviyesini belgeleyen veya üniversitenin öğretim yılı başında yapacağı İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan birinci sınıfa başlarlar. 4 yıldan oluşan lisans öğretimi, tamamen İngilizce olarak yürütülen derslerden oluşmaktadır.

 

Neden İngilizce Öğretimi Tercih Etmelisiniz?

  • Erasmus ile üniversite hayatınızın bir ya da iki yarıyılını Avrupa’da bir üniversitede geçirmek istiyorsanız
  • Stajınızı yurtdışında tamamlamak niyetindeyseniz
  • Endüstri Mühendisliği ile Çift Diploma programına katılacaksanız
  • Çokuluslu ya da uluslararası şirketlerde kariyer hedefiniz var ise
  • Finans, dış ticaret, denetim, pazarlama alanlarında yükselmek istiyorsanız
  • Lisans mezunu olduktan sonra akademik çalışmalara devam ederek yüksek lisans, doktora yapmak arzusundaysanız
  • Bir dünya vatandaşı olarak ufku geniş, ikinci bir yabancı dil olarak Almanca öğrenmek düşüncesindeyseniz
  • İngilizce öğretimde İngilizcenizi geliştirmiş ve tüm dersleri İngilizce olarak görmüş olmanız büyük fayda sağlayacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: Per, 08/01/2019 - 17:16