Misyon & Değerler

Misyon

İşletme Bölümü, kendini işletme yönetimi alanındaki gelişmeleri izlemeye, elde ettiği bilginin geliştirilmesine ve uygulanmasına adamıştır. Buradan elde ettiği bilgi ve deneyimleri, lisans ve yüksek lisans programlarına yansıtarak, öğrencilerine sürekli güncel ve kaliteli bir eğitim sunar. Ayrıca iş hayatının gereksinim duyduğu alanlarda kısa süreli eğitim programları ile onların bilgi düzeyinin yükselmesine katkıda bulunur. Öğrencilerinin, işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, her ortamda iletişim kurabilen, sorgulayan, görüşlerini savunabilen, çağdaş, en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilen, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcar.

 

Değerler

1. İşletme Bölümü’nün en önemli değeri insanlardır. Bu sebeple:

  • Bölüm misyonu için birlikte çalışan öğretim elemanları kişisel ve mesleki hedeflerine ulaşmaları konusunda desteklenirler.
  • Öğrenciler, akademik danışmanları tarafından akademik ve bireysel gelişimleri açısından takip edilir, yönlendirilirler ve desteklenirler.

2. Bölümde açık iletişime dayalı bir iklim, kişisel görüşlere ve bireysel farklılıklara saygı ve performansın değerlendirildiği bir çalışma ortamı vardır.

3. Bölüm öğretim elemanları, kaliteli bir eğitim öğretimin sağlanması için:

  • Ders programlarını güncellerler.
  • Derste öğrencilerin katılımını en üst düzeye çıkaracak vaka çalışmaları ve işletme örnekleri kullanırlar.
  • Öğrencilerin daha iyi öğrenmesini sağlayacak öğretim tekniklerini geliştirir ve kullanırlar.
  • İş dünyası ile etkileşimi sağlayacak yönetici ve firma sahiplerini derslere konuk ederek teori ile uygulamanın entegrasyonunu öğrencilerin görmesini sağlarlar.
  • Tüm öğrencilere saygı ve ilgi gösterirler.
     

Son Güncelleme Tarihi: Per, 08/01/2019 - 17:17